Partners

Η Professional Training Solutions (STP Consulting) είναι ένα κέντρο κατάρτισης με έδρα τη Σαραγόσα (Ισπανία)και προσφέρει μαθήματα κατάρτισης και τεχνική υποστήριξη σε ιδιωτικές εταιρείες, στη δημόσια διοίκηση σε αγροτικές περιοχές, σχολεία, ΜΚΟ και Εκκολαπτήρια Επιχειρηματιών για την καινοτομία στα πεδία του εκπαιδευτικού τομέα και του μη κερδοσκοπικού τομέα επαγγελματικών λύσεων. Με τις υπηρεσίες μας συμβάλλουμε και έχουμε τα προσόντα να εργαστούμε σε ποικιλία επαγγελμάτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσβασιμότητα στην καινοτομία και την πληροφόρηση για άτομα και κοινότητες που διατρέχουν κοινωνικό κίνδυνο ή μειονεκτούν. Η κύρια δραστηριότητά μας είναι να βελτιώσουμε τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προδιαγραφές μέσα από εντατική συνεργασία με άλλες περιοχές της ΕΕ. Επομένως, η STP είναι εξαιρετικά δραστήρια στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών/επαγγελματικών καταρτίσεων, καθώς και στην εφαρμογή και προώθηση έργων της ΕΕ που ασχολούνται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία.


Εργαζόμαστε σε δύο κύρια πεδία:

  1. Σχέδια διατομεακής κατάρτισης που επιχειρούν να εξοπλίσουν τους εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περισσότερες γενικές δεξιότητες που είναι κοινές σε διάφορα τμήματα δραστηριότητας (ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνία, ΤΠΕ, οικονομικά)
  2. Συγκεκριμένα σχέδια κατάρτισης στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

Ο οργανισμός μας είναι ανοικτός και εξαιρετικά κινητοποιημένος για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών συνεργασίας με διάφορα ινστιτούτα από διάφορες χώρες και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη χρήσης νέων μεθόδων στη διδασκαλία, αφού πιστεύουμε ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες και οι δεξιότητες και ικανότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι απαραίτητες και πρέπει να αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Επίσκεψη ιστοσελίδας

 

Το CARDET (ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΤΔ) είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και αναπτυξιακά κέντρα στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων, την οικοδόμηση δυνατοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνεργάζεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ινστιτούτα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το International Council of Educational Media. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της οικοδόμησης και σχεδιασμού δυνατοτήτων στην εκπαίδευση και την ΕΕΚ, στην υποστήριξη νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά δυνατά μας σημεία είναι η δυνατότητά μας να σχεδιάζουμε, να εφαρμόζουμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε έργα με προσοχή σε διάφορα πλαίσια.

Επίσκεψη ιστοσελίδας

Το Future In Perspective Ltd.
είναι μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα την παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας, που ειδικεύεται στα πεδία της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, την παραγωγή μέσων, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη και αξιολόγηση. Μέσα από τη δουλειά μας σε εθνικά έργα και έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, έχουμε συμπεριλάβει και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νεολαίας, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένα άτομα και άτομα που απείχαν από την εκπαίδευση να επανενταχθούν, με παρόχους υπηρεσιών και καθιερωμένη εκπαίδευση και προσφορές κατάρτισης. Διαθέτουμε, επίσης, εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές όπως ο δημιουργικός, ο πολιτισμικός και ο οικολογικός τομέας, για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπρόσθετα, έχουμε συνεργαστεί με νέους ανθρώπους και ενήλικες για να παραδώσουμε ένα φάσμα διαφόρων προγραμμάτων στα πεδία της παραγωγής μέσων και επαγγελματικής διαχείρισης – υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων να χτίσει και να διατηρήσει επιτυχημένες καριέρες στον τομέα. Το Future in Perspective είναι μια σύγχρονη επιχείρηση που είναι δομημένη με τρόπο που αντανακλά την τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα. Λειτουργεί ως ένα οικοσύστημα που αποτελείται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνεργασίες και συμμαχίες. Διαθέτουμε ένα σταθερό προσωπικό 6 εξαιρετικά καταρτισμένων ειδικών σε συμπληρωματικά πεδία που περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων, την παραγωγή και σχεδιασμό μέσων, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ηλεκτρονική μάθηση, την ανάπτυξη και έρευνα για τη νεολαία και τη γενική διοίκηση. Η βασική μας ομάδα συμπληρώνεται από μια ομάδα ειδικών μερικής απασχόλησης από την Ιρλανδία και την Ευρώπη.

Επίσκεψη ιστοσελίδας

H Speha fresia είναι ενεργή από το 1983 σε εθνικό επίπεδο στα πεδία της δια βίου μάθησης, των πολιτικών ενεργού εργασίας, της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής έρευνας. Αναπτύσσει μοντέλα παρέμβασης στα οποία τα άτομα και οι κοινότητες, οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα είναι οι βασικοί παράγοντες που εμπλέκονται πάντα προκειμένου να εφαρμόσουν το έργο μέσω συμμετοχικών προσεγγίσεων και για να μετρήσουν από κοινού τα επίπεδα αποτελεσματικότητας που επιτεύχθηκαν. Η Speha fresia διαθέτει τη δική της ομάδα επαγγελματικών μελών με συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες που ενσωματώνονται για την πραγματοποίηση καινοτόμων έργων που χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από διεπιστημονικές γνώσεις και προσεγγίσεις. Επιπλέον, ο συνεταιρισμός μπορεί να βασίζεται σε ένα εκτενές δίκτυο επαγγελματιών των οποίων η εμπειρία ενεργοποιείται ad hoc σε σχέση με έργα και παρεμβάσεις.

Επίσκεψη ιστοσελίδας

Το  Auxilium είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός και αναπτυξιακός σύνδεσμος με έδρα το Γκραζ (Αυστρία) που έχει στόχο να βελτιώσει την πολιτισμική και εκπαιδευτική ανταλλαγή μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Από το 2004, το Auxilium έχει συμμετάσχει και έχει συντονίσει πολλά έργα και στρατηγικές συμπράξεις συνεργασίας και ανταλλαγής στα πεδία της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της υγείας και των κοινωνικών επιστημών για να υποστηρίξει τους κύριους στόχους του συνδέσμου. Σε αυτή τη βάση, το Auxilium έχει συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία και ανέπτυξε ευρεία τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και εφαρμογή διεθνικών ευρωπαϊκών έργων συνεργασίας. Το Auxilium είναι υπεύθυνο για παιδαγωγικές εξελίξεις, καθώς και για τη διάδοση της στρατηγικής των έργων του Erasmus+.

Επίσκεψη ιστοσελίδας

Το Swiss Federation for Adult Learning (SVEB) είναι ο ελβετικός εθνικός οργανισμός-ομπρέλα για την εκπαίδευση ενηλίκων και λειτουργεί ως ένας επαγγελματικός σύνδεσμος και ομάδα πίεσης. Διαθέτουμε γραφεία που μας εκπροσωπούν και στις τρεις γλωσσικές περιοχές. Για περισσότερα από 60 χρόνια είμαστε πρωτεργάτες στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελβετία. Το SVEB αναπτύσσει καινοτόμα έργα στο πεδίο της δια βίου μάθησης για διάφορες ομάδες-στόχους (π.χ. εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης και ενήλικες με έλλειψη βασικών δεξιοτήτων, μετανάστες, γυναίκες και ηλικιωμένα άτομα). Το SVEB έχει, επίσης, αναπτύξει και εφαρμόζει επί του παρόντος ένα επαγγελματικό «σύστημα εκπαίδευσης του εκπαιδευτή» και ένα ποιοτικό σύστημα για παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων (eduQua). Και τα δύο συστήματα αποτελούν σήμερα ζωτικούς πυλώνες του ελβετικού τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων.
Επιπλέον, το SVEB προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επίσκεψη ιστοσελίδας